• Bridgeclub Goldstar vzw

Bestuur

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 7 leden. 

Indien U vragen en of opmerkingen hebt kun je deze mensen altijd aanspreken of stuur een mailtje naar goldstar.turnhout@gmail.com.

Rudi
Voorzitter
Bea
Ondervoorzitter
Chris
Secretaris
goldstar.turnhout@gmail.com
Jef
Penningmeester
Katelijn
Ledenbestand en ethiek/deontologie
Sonja
PR - Communicatie - Verslaggeving
Bart
algemeen adjunct
Pol
Logistiek Manager
Ann
Webmaster

kaartsymbolen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar samen.

De penningmeester stuurt elke maand een verslag met de financiële toestand aan de bestuursleden.

Bridgeclub Goldstar
Bridgeclub Goldstar VZW
ondernemingsnummer 0801.367.676
BTW-nummer BE0801.367.676
Bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passieā€¦ Bridge.
Contact

Lokaal : Gustaaf Klimt
Elisabethlei 113
2300 Turnhout

voorzitter : 0468 124 620
secretaris : 0498 725 169

Rekening
IBAN BE46 9733 6121 8536
BIC ARSPBE22

ondernemingsnummer 0801.367.676

&nbsp