• Bridgeclub Goldstar vzw

Vervolglessen

Leer beter bridge
Nu je de bridgemicrobe te pakken hebt, wil je zeker een vervolgcursus volgen.

In de starterscursus leerde je de basisprincipes van spelen en bieden.
In de vervolgcursus wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten van het bridgespel.

Het vervolgcursus bestaat meestal uit 2 reeksen van 12 lessen.
Ook hier wordt het tempo aangepast aan de groep.

Na deze cursus ben je in staat je in clubverband te meten met de 'anciens'.
VBL - wat is bridge
Bridgeclub Goldstar
Bridgeclub Goldstar VZW
ondernemingsnummer 0801.367.676
BTW-nummer BE0801.367.676
Bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passieā€¦ Bridge.
Contact

Lokaal : Gustaaf Klimt
Elisabethlei 113
2300 Turnhout

voorzitter : 0468 124 620
secretaris : 0498 725 169

Rekening
IBAN BE46 9733 6121 8536
BIC ARSPBE22

ondernemingsnummer 0801.367.676

&nbsp